účinky CBD

About the author : admin

Účinky CBD sa stále viac dostávajú do pozornosti ľudí po celom svete. Kanabinoidy sú častým predmetom výskumov a postupne sa o nich dozvedáme ďalšie užitočné informácie. Jednou z otázok, ktorú si ľudia zaujímajúci sa o CBD kladú, je, ako dlho môžeme cítiť účinky CBD po jeho užití? Poďme si teda spoločne túto otázku zodpovedať. 

Čo je CBD?

Stručne si najprv zhrnieme, čo je CBD a aké sú jeho účinky. 

CBD (kanabidiol) je jednou z mnohých látok nachádzajúcich sa v konope. Je to legálna látka, ktorá nemá psychoaktívne účinky, tj. nespôsobuje stavy omámenia. Naopak však má množstvo zdraviu prospešných vlastností, medzi ktoré patria antibakteriálne, analgetické, protizápalové, hojivé a upokojujúce účinky, ale aj priaznivý vplyv na trávenie. 

CBD je vhodné pre všetky vekové kategórie, od malých detí až po seniorov. Doplnky s obsahom CBD dokážu pomôcť pri širokom spektre zdravotných ťažkostí, ako napríklad epilepsia, Parkinsonova choroba, reumatoidná artritída, úzkosť či poruchy spánku

CBD vieme užívať viacerými spôsobmi. Či už formou CBD oleja, kapsúl, jedlých doplnkov, fajčenia alebo vonkajšou aplikáciou CBD balzamov. Ktorý spôsob si vyberieme záleží od preferencií a tiež od problému, ktorý chceme pomocou CBD riešiť. Od viacerých faktorov tiež závisí dávkovanie CBD.

Nástup a trvanie účinkov CBD

Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú, ako dlho trvajú účinky CBD, je spôsob užívania. Ako sme spomenuli vyššie, existuje viacero možností, ako užívať CBD. Pozrime sa, ako dlho vydrží účinok jednotlivých CBD produktov, zoradených podľa dĺžky trvania od najkratšieho po najdlhšie:

  • fajčenie a vapovanie – nástup účinkov do 10 až 15 minút, trvanie účinkov 2 až 3 hodiny
  • CBD olej – nástup účinkov do 30 minút, trvanie účinkov 4 až 6 hodín
  • sladkosti a nápoje – nástup účinkov do 1 až 2 hodín, trvanie účinkov 4 až 6 hodín
  • topické prípravky (masť, krém, balzam) – nástup účinkov do 30 minút až 1 hodiny, trvanie účinkov cca 6 hodín
  • kapsule – nástup účinkov do 1 až 2 hodín, trvanie účinkov 6 až 8 hodín

Ďalšie faktory ovplyvňujúce trvanie účinkov CBD

Rýchlosť nástupu aj dĺžka trvania účinkov CBD je ovplyvnená aj ďalšími faktormi, medzi ktoré patria:

  • Dávka – pri CBD platí, že čím väčšia dávka, tým dlhšie trvajú účinky.
  • Frekvencia užívania – to, ako často CBD užívame má tiež vplyv na to, ako dlho trvá jeho efekt po užití. CBD ostáva v našom systéme dlhšie, než pociťujeme jeho účinky (môže to byť aj viac ako 48 hodín). Pri pravidelnom užívaní sa CBD v tele nahromadí a tak jeho účinky vydržia dlhšie. Môžeme tiež rýchlejšie pocítiť nástup účinkov, keďže naše telo nemusí takpovediac začínať od nuly. Istú dávku CBD už v sebe má. 
  • S jedlom alebo nalačno – konzumácia CBD doplnkov na plný žalúdok znemožní telu túto látku rýchlo spracovať. To môže spôsobiť, že jeho účinky budú trvať dlhšie. Naopak pri prázdnom žalúdku telo spracuje CBD rýchlejšie a tak bude jeho účinok kratší.
  • Životný štýl – dokonca aj životný štýl ovplyvňuje to, ako dlho budú trvať účinky CBD. Je to preto, lebo životný štýl ovplyvňuje náš metabolizmus. Človek s aktívnejším životným štýlom má rýchlejší metabolizmus a teda aj spracovanie CBD prebehne rýchlejšie. To znamená, že účinok bude trvať kratšie. Človek so sedavým životným štýlom má pravdepodobne pomalší metabolizmus a teda aj spracovanie CBD prebehne pomalšie. To znamená, že účinok bude trvať dlhšie.
  • Špecifické vlastnosti nášho tela – množstvo vody či tuku v našom tele tiež do značnej miery vplýva na to, ako dlho budeme pociťovať účinky CBD po jeho užití. 

Ďalšie zaujímavé a užitočné informácie o CBD doplnkoch sa dozviete v článkoch na našom blogu.

Leave A Comment