dávkovanie CBD

About the author : admin

Dávkovanie CBD je komplexná téma. Záleží od mnohých faktorov, ako napr. telesná hmotnosť či zdravotný stav, ktoré ovplyvňujú aká dávka bude pre nás účinná. Jednoducho povedané, je to veľmi individuálna záležitosť. Samozrejme, existujú určité odporúčania na základe vedeckých štúdií, ktoré stanovujú približné dávky vhodné pre jednotlivé zdravotné problémy. Avšak neexistuje žiadna presná tabuľka, ktorou by sa mohli všetci riadiť. Prečo je tomu tak a ako teda zistiť vhodné dávkovanie CBD? O tom si povieme v tomto článku.

Prečo neexistuje jednoznačné odporúčané dávkovanie CBD?

CBD (kanabidiol) má neuveriteľné množstvo zdravotných benefitov. Môže pomôcť pri epilepsii, úzkosti a depresii, poruchách spánku, hormonálnej nerovnováhe, bolestiach nervového a muskuloskeletálneho pôvodu, ale aj pri problémoch s tráviacim ústrojenstvom a mnohých ďalších. Existujú rôzne štúdie, ale aj nevedecké zdroje, ktoré potvrdzujú pozitívne účinky CBD pri jednotlivých ochoreniach, avšak stále ich nie je dosť na to, aby bolo CBD oficiálne schválené ako liek na dané problémy. Jediný prípad, v ktorom FDA (Food and Drug Administration) schválilo CBD ako liečivo, je liek na epilepsiu Epidiolex. Ten má, ako regulované liečivo, stanovené vhodné dávkovanie.

Bez oficiálneho schválenia teda nie je možné úplne presne určiť, aké množstvo CBD by mal jednotlivec užívať na konkrétny problém. To však neznamená, že dávkovanie vôbec nepoznáme. Len je to trochu zložitejšie, pretože musíme do úvahy zobrať viacero faktorov. 

Ako si vypočítať správnu dávku CBD?

Dávkovanie CBD je z vyššie spomínaných dôvodov veľmi individuálna záležitosť. Tiež aj pre to, že každý metabolizmus môže na túto látku reagovať trochu odlišne. Čo všetko musíme zobrať do úvahy, ak si chceme vypočítať optimálnu dávku pre náš konkrétny problém?

 • telesnú hmotnosť
 • zdravotný problém
 • vlastný individuálny metabolizmus
 • koncentráciu CBD v produktoch

Veľmi dôležité je začať vždy najnižšou odporúčanou dávkou a v prípade potreby ju zvyšovať. Napríklad v prípade Epidiolexu sa začína na 2,5 mg/kg podávané 2x denne. A po týždni sa môže dávka zvýšiť na 5 mg/kg podávané 2x denne. 

Príklad: 60 kg človek trpiaci epilepsiou začne užívať CBD olej (Epidiolex) 2x denne po 2,5 mg/kg. Čiže pri svojej váhe to bude 60 x 2,5 = 150 mg jedna dávka. 2x denne 150 mg je celkove 300 mg na deň.

Podľa viacerých štúdií ľudské telo dokáže dobre tolerovať dávky CBD v rozpätí od 20 mg do 1500 mg. Ako sme spomínali, začína sa na najnižšom čísle a čo týždeň môžeme navyšovať dávku približne o 5 až 10 mg CBD. Niekomu môže pomôcť už aj počiatočné množstvo užívané pravidelne, iný si bude musieť 2-3x navýšiť dávku, než pocíti účinky.

Dávkovanie CBD pri rôznych zdravotných ťažkostiach

V závislosti od zdravotného problému sa môže líšiť aj odporúčané dávkovanie. Uvedieme sem niekoľko príkladov zdravotných ťažkostí a dávkovania CBD, ktoré uvádzajú štúdie zamerané na jednotlivé problémy:

 • úzkosť – 300 až 600 mg denne (štúdia z roku 2015)
 • bolesť spojená s rakovinou – 50 až 600 mg denne (štúdia z roku 2019)
 • Parkinsonova choroba – 75 až 300 mg denne (štúdia z roku 2018)
 • lymská borelióza – 30 až 60 mg denne
 • poruchy spánku – 40 až 160 mg denne
 • schizofrénia – 40 až 1200 mg denne

Tieto čísla treba brať ako odrazový mostík na výpočet vlastnej účinnej dávky CBD.

Odporúčané dávkovanie jednotlivých produktov

Každý výrobca by mal mať na svojich produktoch uvedené aj odporúčané dávkovanie. To závisí od koncentrácie CBD v jednotlivých produktoch. V našej ponuke nájdete napríklad 5% full spectrum CBD olej. Objem oleja je 10 ml, čiže obsahuje 500 mg CBD. 10 ml je približne 270 kvapiek a každá kvapka obsahuje približne 1,85 mg CBD. Minimálne odporúčaná denná dávka je 20 mg CBD, čo je cca 11 kvapiek CBD oleja. Túto dávku je možné si navyšovať podľa vlastných individuálnych potrieb tak, ako sme uviedli v odstavcoch vyššie. 

Je možné sa CBD predávkovať?

Podľa štúdií sú aj vysoké dávky CBD pre ľudí bezpečné, avšak je tu isté riziko vedľajších účinkov. Medzi známe vedľajšie účinky patrí napr. hnačka, nevoľnosť, závraty, sucho v ústach, ospalosť a ďalšie. V prípade, že by ste na sebe niektoré z týchto príznakov spozorovali, neváhajte sa poradiť so svojím lekárom. 

Zhrnutie

 • Vždy začínajte užívať najnižšiu odporúčanú dávku CBD, čo je približne 20 mg denne. 
 • Po každom týždni užívania si môžete dávku CBD navýšiť o 5 až 10 mg.
 • Dávku CBD zvyšujte až kým nepocítite úľavu od príznakov.
 • Neprekračujte maximálnu odporúčanú dávku CBD, čo je cca 1500 mg denne.
 • Ak pocítite vedľajšie účinky, kontaktujte svojho lekára.
 • Bez odporúčania lekára nevysadzujte CBD okamžite, ale postupným znižovaním dávky. 
 • V prípade, že si neviete dať rady s výpočtom svojej dennej dávky CBD, neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme. 

 

Foto: jcomp – www.freepik.com

Leave A Comment