CBD a úzkosť

About the author : admin

Úzkosť je prirodzená reakcia ľudského tela na stres alebo na potenciálne nebezpečnú situáciu. Každý človek už niekedy v živote pocítil úzkosť, či už pred písomkou v škole, pred pracovným pohovorom alebo pri verejnom vystupovaní. Občasná úzkosť je v poriadku. Čo však nie je v poriadku je, pokiaľ nám úzkosť začne zasahovať do života v takej miere, kedy sa kvôli nej vyhýbame práci, cestovaniu či rodinným stretnutiam, aby sme nemuseli čeliť veľmi nepríjemným príznakom. V takomto prípade už hovoríme o úzkostnej poruche, ktorá môže mať rôzne formy. V tomto článku sa zameriame nie len na úzkosť, ale aj na možný spôsob riešenia tejto psychickej poruchy pomocou CBD.

Čo je úzkostná porucha a aké sú jej príznaky?

Úzkostnou poruchou trpí približne 3,8% svetovej populácie, pričom častejšie sa vyskytuje u žien. Ide o psychické ochorenie, ktoré môže mať pôvod v genetike, ale prispieva k nemu aj dlhodobý stres alebo traumatický zážitok. 

Medzi najbežnejšie príznaky úzkosti patria:

 • panika a strach
 • neschopnosť upokojiť sa
 • búšenie srdca
 • sucho v ústach
 • studené končatiny
 • mravčenie v končatinách
 • napnuté svaly
 • intenzívnejšie potenie
 • závraty a nevoľnosť
 • problémy so spánkom
 • hyperventilácia (zrýchlené dýchanie)
 • neschopnosť sústrediť sa
 • opakované myšlienky a obavy
 • vyhýbanie sa situáciám, ktoré spôsobujú tieto príznaky

Ľudia trpiaci úzkosťou sa častokrát cítia, ako by boli v ohrození života, resp. ich telo tak reaguje na bežnú a nijak nebezpečnú situáciu. Títo ľudia sú si obvykle vedomí svojho iracionálneho strachu, ale napriek tomu nedokážu úzkostnej reakcii zabrániť. Z tohto dôvodu je pre nich veľmi dôležitá okrem medikamentóznej liečby aj psychoterapia, ktorej úlohou je pomôcť naučiť sa zvládať situácie, ktoré sú spúšťačom úzkosti. 

Rozdelenie úzkostných porúch

Úzkostná porucha je termín, ktorý označuje väčšiu skupinu psychických ochorení, ktoré sú sprevádzané úzkosťou. Medzi niektoré z nich patria:

 • generalizovaná úzkostná porucha – pravidelné, dlhotrvajúce a zvyčajne bezdôvodné stavy úzkosti, prehnané obavy, opakované návaly negatívnych myšlienok…
 • panická porucha – krátke a extrémne intenzívne stavy úzkosti spôsobujúce panický záchvat, ktorý v mnohých prípadoch môže pripomínať infarkt (búšenie srdca, tlak na hrudi, ťažkosti s dýchaním, potenie, tŕpnutie končatín)…
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD) – psychická porucha zapríčinená traumatickým zážitkom, ktorý ohrozil bezpečnosť, zdravie alebo život človeka, napr. sexuálne zneužívanie, týranie v detstve, dopravná nehoda a pod., obvyklé príznaky sú problémy so spánkom, nočné mory a tzv. flashbacky, stavy úzkosti alebo aj panické záchvaty vyvolané udalosťou pripomínajúcou traumatický zážitok…
 • fóbie (napr. sociálna fóbia, agorafóbia, klaustrofóbia) – fóbia je silný strach z konkrétneho predmetu alebo situácie, človek sa objektu svojej fóbie obvykle vyhýba a pokiaľ to nie je možné, zažíva stav úzkosti…
 • separačná úzkosť – inak nazývaná aj strach z odlúčenia, častokrát ju možno pozorovať pri malých deťoch, ale môžu ju zažívať aj dospelí…
 • obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) – neustále sa opakujúce myšlienky, pocity a obavy (obsesie) a nutkania vykonávať isté rituály (kompulzie), ktoré negatívne ovplyvňujú každodenný život človeka…

Účinky CBD na príznaky úzkostnej poruchy

Ako vieme z predošlých článkov, CBD má nespočetné množstvo pozitívnych účinkov pre naše zdravie. Jedným z nich je aj schopnosť upokojiť, uľaviť od stresu a zlepšiť kvalitu spánku. Práve vďaka týmto vlastnostiam začali vedci uvažovať o využití CBD nie len pri fyzických ťažkostiach, ako epilepsia, reumatoidná artritída či Crohnova choroba, ale aj pri psychických problémoch, ako úzkosť či depresia. 

Medzi účinky CBD, ktoré sú prospešné pri stavoch úzkosti patria:

 • celkové uvoľnenie tela aj mysle
 • zmiernenie napätia
 • zbavenie nevoľnosti
 • pomoc pri zaspávaní
 • skvalitnenie spánku
 • zredukovanie nočných môr

Čo hovoria štúdie?

Štúdia z roku 2020 sa zamerala na viacero zdravotných problémov, ktoré je potenciálne možné riešiť pomocou CBD. Štúdie sa zúčastnilo 397 dospelých ľudí z Nového Zélandu a po dobu jedného roku užívali CBD olej na neurologické problémy, psychické poruchy, bolesti nerakovinového pôvodu, príznaky spojené s rakovinou a ďalšie. Všetky skupiny hlásili zlepšenie celkovej kvality života po 3 týždňoch liečby CBD. Jedinci, ktorí užívali CBD na úzkosť alebo depresiu zaznamenali zlepšenie schopnosti vykonávať každodenné činnosti. Celkovo až 70% účastníkov štúdie uviedlo vysokú mieru spokojnosti s liečbou CBD. Len u 9,9% účastníkov sa vyskytli nežiaduce vedľajšie účinky, ako sú sedácia a živé sny. Ešte menšia časť študovanej populácie (0,8%) hlásila zhoršenie príznakov.

Retrospektívna štúdia z roku 2019 priniesla tiež veľmi sľubné zistenia. Zameraná bola konkrétne na ľudí trpiacich úzkosťou a problémami so spánkom. Zúčastnilo sa jej celkom 72 ľudí, ktorí boli rozdelení do skupín a každá skupina dostávala inú dávku CBD vo forme kapsúl (25 mg/deň, 50 mg/deň, 75 mg/deň, 175 mg/deň). Po dvoch mesiacoch takmer 79% účastníkov zaznamenalo zlepšenie svojho stavu a zmiernenie príznakov úzkosti. No na druhú stranu, takmer 19% účastníkov hlásilo zhoršenie svojho stavu. 

Na spravenie definitívnych záverov sú potrebné ešte ďalšie štúdie, no faktom zostáva, že pozitívne výsledky prevažujú nad negatívnymi. Každý človek však môže na CBD, ako aj na akékoľvek iné liečivá, reagovať odlišne. Preto je najlepším spôsobom vyskúšať kvalitné CBD výrobky a sám zhodnotiť ich účinnosť pri svojom konkrétnom probléme. 

Ako dávkovať CBD pri úzkosti?

Dávkovanie CBD môže byť veľmi individuálna záležitosť. Štúdia z roku 2015 odporúča na stavy úzkosti užívať cca 300 až 600 mg CBD denne. Začínať však vždy treba na čo najnižšej dávke a postupne ju zvyšovať. Počiatočná dávka by mala byť cca 20 mg/deň počas prvého týždňa. Viac o správnom dávkovaní CBD sa dočítate TU.

Vedľajšie účinky CBD a kontraindikácia s liekmi

CBD môže mať kontraindikáciu s niektorými druhmi antidepresív a ďalších liekov. Ak takéto lieky užívate, odporúčame poradiť sa s lekárom ohľadom užívania CBD doplnkov. Viac o vedľajších účinkoch CBD a kontraindikácii s liekmi sa dočítate TU

Upozorňujeme, že CBD doplnky nie sú náhradou za lieky na úzkosť ani za psychoterapiu. Nevysadzujte žiadne lieky bez konzultácie s lekárom. CBD môže byť pre niekoho dostačujúcim riešením na zmiernenie príznakov, pre niekoho však budú aj naďalej potrebné medikamenty a terapia. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Leave A Comment