CBD a závislosť

About the author : admin

Benefity užívania CBD sú stále viac a viac rozoberanou témou. Kanabinoidy vo všeobecnosti majú množstvo pozitívnych účinkov na ľudské zdravie. Niektorých ľudí však od vyskúšania CBD produktov môže odrádzať fakt, že látky v nich obsiahnuté pochádzajú z konope. Pojmy konope, kanabis či marihuana sme si definovali v tomto článku. Odtiaľ vieme, že existujú rôzne odrody konope, s rozličným obsahom látok. Látka, ktorej sa niektorí obávajú je THC (tetrahydrokanabinol). Hoci má tiež viacero pozitívnych účinkov, zároveň však spôsobuje aj stavy omámenia. THC je návyková látka a fajčenie (či iné spôsoby užívania marihuany) spôsobuje závislosť v podobnej miere, ako fajčenie klasických tabakových cigariet. V mnohých krajinách je THC stále nelegálne, vrátane Slovenska, takže sa v našich výrobkoch nenachádza. Ale čo teda ostatné kanabinoidy, ako CBD a CBG? Môžu spôsobiť závislosť?

Čo je CBD a CBG?

CBD (kanabidiol) a CBG (kanabigerol) sú kanabinoidy nachádzajúce sa v rastlinách konope. Na rozdiel od THC nie sú psychoaktívne a nespôsobujú stavy omámenia. Ich prínosom pre zdravie sú najmä antioxidačné, antibakteriálne, antivírové, analgetické a protizápalové vlastnosti. 

Je CBD návykové?

Výsledky štúdií prinášajú v tomto smere veľmi dobré správy. CBD a CBG kanabinoidy nespôsobujú závislosť. Štúdia z roku 2011 dospela k záveru, že CBD má lepší bezpečnostný profil v porovnaní s THC a inými kanabinoidmi. Vedci zistili, že vysoké dávky CBD až 1500 mg denne boli ľudskými testovacími subjektmi dobre tolerované. V porovnaní s THC, CBD nezhoršovalo motorické ani psychologické funkcie, ani nezmenilo srdcovú frekvenciu, krvný tlak či telesnú teplotu. Je však dôležité dodať, že pokiaľ niekto užíva denne vyššie dávky CBD a náhle s užívaním prestane, môže pocítiť isté vedľajšie účinky, ako nepokojný spánok či úzkosť. Odporúča sa preto, podobne ako to býva pri rôznych liekoch na predpis, ktoré sa užívajú dlhodobo, aby si užívateľ postupne znižoval dávku CBD a nevysadil ho zo dňa na deň. 

Môže CBD pomôcť v boji so závislosťou?

Niekoľko ďalších štúdií prišlo so zistením, že užívanie CBD môže výrazne uľahčiť odvykanie si od substancií, ako marihuana, tabak, kokaín, heroín a ďalšie. Napríklad, štúdia z roku 2013 sledovala 24 participantov, ktorí chceli prestať s fajčením tabakových cigariet. Polovica z nich dostala inhalátor obsahujúci náplň s CBD. Druhá polovica dostala placebo. Obe skupiny mali inhalátor použiť vždy, keď mali potrebu ísť fajčiť. Po týždni sa u prvej polovice ľudí znížil počet vyfajčených cigariet o 40%. Druhá polovica užívajúca placebo nezaznamenala žiadny výrazný rozdiel. 

Ďalšia štúdia z roku 2018 skúmala využitie CBD na prevenciu relapsu užívania drog u potkanov. Vedci podávali CBD gél laboratórnym potkanom, ktoré v minulosti dobrovoľne užívanili alkohol alebo kokaín a prejavovali správanie podobné závislosti. Štúdia dospela k záveru, že CBD účinne znižovalo užívanie drog u hlodavcov a tiež zmierňovalo bežné vedľajšie účinky drogovej závislosti, ako sú úzkosť a impulzivita. 

Má CBD vedľajšie účinky?

Všetky liečivá i prírodné doplnky môžu u niektorých ľudí vyvolať vedľajšie účinky. Pri CBD existujú tiež, no sú zriedkavé a väčšinou nie príliš výrazné. O vedľajších účinkoch CBD a kontraindikácií s liekmi si môžete prečítať TU.

Leave A Comment