CBD a skleróza multiplex

About the author : admin

Skleróza multiplex je ochorenie, ktoré postihuje približne 2.8 milióna ľudí na svete, pričom ženy ňou trpia 2x častejšie, ako muži. Dostupná liečba spomaľuje progres a zmierňuje príznaky, avšak ochorenie je progresívne a zatiaľ nevyliečiteľné. Aké účinky prináša CBD pre pacientov s MS?

Čo je skleróza multiplex?

Skleróza multiplex, nazývaná tiež roztrúsená skleróza alebo MS (skratka z anglického názvu Multiple Sclerosis), je autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu. Pri tomto ochorení imunitný systém začne napádať myelín, ktorý pokrýva nervové vlákna. MS môže mať za následok rôzne príznaky, ktoré sa líšia v závislosti od oblasti a závažnosti poškodenia nervov. Bez správnej liečby sa stav pacienta s MS iba zhoršuje. Príznaky môžu tiež prichádzať a odchádzať s obdobiami relapsov a remisií.

Zatiaľ nie je známe, čo spôsobuje roztrúsenú sklerózu. Štúdie používajúce model EAE (experimentálna autoimunitná encefalomyelitída) však naznačujú, že toto ochorenie môže súvisieť s T-lymfocytmi. Keď tieto bunky prechádzajú cez hematoencefalickú bariéru, môžu spôsobiť neuroinflamáciu. To tiež spôsobuje deštrukciu myelinizovaných buniek a následnú paralýzu.

Najbežnejšie príznaky sklerózy multiplex

  • necitlivosť a mravčenie v končatinách
  • problémy so zrakom
  • spasticita a svalové kŕče
  • bolesti, slabosť a únava
  • ťažkosti s pohybom

Ako pomáha CBD pacientom so sklerózou multiplex?

Doterajší výskum naznačuje, že CBD môže pomôcť pri liečbe roztrúsenej sklerózy. Sú však potrebné ďalšie štúdie, ktoré túto teóriu s určitosťou potvrdia. Zatiaľ vieme, že kanabinoidy majú protizápalové, antioxidačné a neuroprotektívne vlastnosti. Vďaka tomu pomáha CBD, CBG, ale aj THC pri liečbe známych autoimunitných ochorení, ako je Crohnova choroba a Alzheimerova choroba. Pokiaľ ide o sklerózu multiplex, CBD funguje dvoma hlavnými spôsobmi:

  • Zvyšuje hladinu protizápalových cytokínov* a zároveň spomaľuje prozápalové cytokíny.
  • Manipuluje s myeloidnými supresorovými bunkami**, aby sa spomalila indukcia T-lymfocytov.

*Cytokíny sú molekuly bielkovín slúžiace imunokompetentným bunkám na komunikáciu. Sú spoluzodpovedné za úspešný priebeh imunitnej reakcie.

**Myeloidné supresorové bunky sú bunky, ktoré svojou aktivitou negatívne ovplyvňujú imunitnú odpoveď na zápal, infekciu či autoimunitné ochorenie.

Laboratórna štúdia na myšiach z University of South Carolina School of Medicine napovedá, že CBD môže prispieť k pozastaveniu progresie MS a umožniť pacientom benefitovať z ďalších liečebných metód. CBD tiež môže pomôcť pri zmierňovaní symptómov MS, napríklad bolesti svalov, vyčerpanie, spasticita, problémy s pohyblivosťou, nepokoj a poruchy spánku.

Spôsoby užívania CBD

V staršom článku spomíname 4 spôsoby, ako užívať CBD. Najefektívnejší býva CBD olej, ktorý odporúčame nakvapkať si pod jazyk, minútu ho tam podržať a potom prehltnúť. Ďalším veľmi účinným spôsobom je fajčenie sušiny alebo e-cigarety. Zároveň má tento spôsob aj viacero negatív, keďže fajčenie vo všeobecnosti príliš zdraviu neprospieva. Tento spôsob rozhodne neodporúčame ľuďom, ktorí majú ťažkosti s dýchaním. Dávkovanie, ako aj forma užívania CBD sú však veľmi individuálne záležitosti a každému môže vyhovovať niečo iné. Pri užívaní CBD produktov odporúčame riadiť sa dávkovaním uvedeným na obale a v prípade potreby časom dávku upraviť. 

Leave A Comment