vedľajšie účinky CBD

About the author : admin

Všetky liečivá a doplnky, aj tie prírodné, môžu u niektorých ľudí vyvolať negatívne vedľajšie účinky. Ani CBD v tomto nie je výnimka, hoci sa to nedeje často. V tomto článku si povieme, aké sú najbežnejšie vedľajšie účinky CBD a či sa obávať možnej interakcie s liekmi.

Vedľajšie účinky CBD

Podľa klinickej štúdie môže mať užívanie CBD niekoľko vedľajších účinkov, ktorých intenzita je individuálna u každého jedinca. Medzi známe vedľajšie účinky patria:

 • úzkosť
 • ospalosť
 • sucho v ústach
 • zmeny nálady
 • zmena chuti do jedla
 • závraty
 • hnačka
 • nevoľnosť
 • zvracanie

Obzvlášť opatrní by mali byť ľudia s pečeňovými problémami. CBD olej totiž môže zvyšovať pečeňové enzýmy (znak zápalu pečene). V takomto prípade odporúčame CBD doplnky užívať len pod dohľadom lekára, ktorý by mal pravidelne kontrolovať hladinu pečeňových enzýmov v krvi.

Kontraindikácia CBD s liekmi

Užívanie CBD a liekov sa môže v niektorých prípadoch ovplyvňovať. Preto ak užívate akékoľvek lieky na predpis, poraďte sa so svojim lekárom ohľadom vplyvu CBD na vaše medikamenty. Niekedy je potrebné upraviť dávku liekov, niekedy stačí užívať CBD s niekoľko hodinovým odstupom (nie súčasne s liekmi). Medzi známe lieky, ktoré majú kontraindikáciu s CBD patria:

 • antikonvulzíva – lieky používané na liečbu epilepsie s účinnými látkami karbamazepín a oxkarbazepín (Biston, Neurotop, Tegretol, Timonil, Trileptal)
 • lieky proti plesniam s účinnými látkami ketokonazol a vorikonazol (Nizoral, Vfend)
 • atypické antidepresíva s účinnou látkou mirtazapin (Mirzaten, Esprital)
 • benzodiazepínové sedatíva s účinnou látkou klonazepam (Rivotril)
 • imunosupresíva s účinnou látkou cyklosporín (Sandimmun, Ciclosporin, Equoral)
 • makrolidové antibiotiká s účinnými látkami klaritromycín a telitromycín (Fromilid, Klabax, Klacid, Ketek)
 • opioidné analgetiká s účinnými látkami fentanyl a alfentanil (Algogesic, Breakyl, Effentora)
 • lieky používané na liečbu tuberkulózy s účinnou látkou rifampicín (Benemicin)

Ak užívate niektoré z týchto liekov, poraďte sa najskôr so svojim lekárom ohľadom užívania CBD. V prípade, že budete mať akékoľvek nežiadúce účinky, zhoršenie stavu, atď., ihneď informujte svojho lekára. Vedľajšie účinky CBD ani interakcia s liekmi by nemali byť nijak dramatické, avšak ako sme už spomínali, každý človek je iný a jeho telo môže inak reagovať na podávanú látku. 

Leave A Comment